افزایش تعرفه سرویس‌های خارج

 به استحضار مشتریان گرامی میرساند با توجه به رشد سرسام آور نرخ ارز و حواله ارزی طی چند ماه اخیر و افزایش هزینه های سرورهای خارج از کشور، به ناچار مجبور به تغییر در تعرفه سرویسهای خارج و افزایش نرخ خدمات شده است
شایان ذکر است تعرفه های قبلی بر اساس نرخ حواله ارز چند سال قبل تعیین شده و تا به امروز نیز ثابت مانده بود
اکنون در راستای حفظ و ارتقاء سطح کیفی خدمات و بالاجبار برای تأمین هزینه ها مقتضیست تا تعرفه ها متناسب با هزینه ها تعدیل گردد
اضافه میکند متأسفانه هیچ راهکاری برای ارائه ارز با نرخ دولتی به شرکتهای هاستنیگ توسط مراجع مربوطه ارائه نشده و شرکتهای هاستینگ ملزم به تهیه ارز از بازار آزاد میباشند
اغلب شرکتهای همکار نیز طی حدودا ۶ ماه اخیر حداقل ۵۰ تا ۶۰% افزایش نرخ داشته که ام هاست مطابق با سیاستهای کاری خود و جهت حمایت از مشتریان اقدام به افزایش حدودا ۲۵%ای نموده است
این تغییر تنها متوجه سرویس‌های خارجی بوده و سرویس‌های داخل کشور مشمول هیچ تغییری نمیباشد

بدیهیست در صورت کاهش نرخ حواله ارزی به میزان محسوس امکان تغییر در تعرفه خدمات وجود داشته که بسته به شرایط و چشم انداز و در صورت نیاز مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.


اشتراک گذاری :