تعرفه دامنه ملی

با ثبت و خرید دامنه، شما آدرس سایت و نام تجاری و برند مد نظر خود را در اینترنت به ثبت میرسانید؛ این اولین مرحله برای حضور در گستره پهناور وب و راه اندازی هر گونه سایت است. چنانچه میخواهید سایت و ایمیل را روی آدرس دامین خود فعال نمایید؛ میبایست سفارش خدمات هاستینگ نیز همراه با ثبت دومین بدهید. با داشتن دومین و هاست مرحله بعدی سفارش طراحی سایت به شرکت های خدمات دهنده در این زمینه است.

تعرفه ثبت دامنه – قیمت ثبت و تمدید دامنه

دامنهقیمت ثبتقیمت تمدیدقیمت انتقالقیمت ثبت 5 ساله
سفارش
.ir 6,500
6,500 6,500 22,000 سفارش
.id.ir 6,000
6,000 6,000 22,000 سفارش
.co.ir 6,000 6,000 6,000 22,000 سفارش
.ac.ir 6,000 6,000 6,000 22,000 سفارش
.sch.ir 6,000 6,000 6,000 22,000 سفارش
.net.ir 6,000 6,000 6,000 22,000 سفارش
.gov.ir 6,000 6,000 6,000 22,000 سفارش
.org.ir 6,000 6,000 6,000 22,000 سفارش
.ایران 7,000 7,000 7,000 25,000 سفارش

در ذیل برخی شرایط ثبت دامنه که توسط مرکز ثبت دامنه های آی.آر تبیین شده؛ ذکر شده است. 
توصیه میشود جهت جلوگیری از هرگونه مشکلات بعدی موارد زیر را خوانده و در صورتیکه سوالی در رابطه با آن دارید
با بخش فروش ما: یا مرکز ثبت دامنه های آی.آر مطرح کنید.

ثبت دومینهای co.ir تنها برای شرکتهای ثبت شده، همراه با ارائه روزنامه رسمی شرکت امکان پذیر است. نام انتخاب شده حتما بایست شامل تمامی کلمات نام شرکت یا مخفف همه کلمات نام شرکت باشد و الا از سوی مرکز تایید نخواهد شد.

ثبت دومینهای ac.ir , sch.ir تنها برای آموزشگاها، دانشگاها و موسسات آموزشی همراه با ارائه درخواست کتبی با مهر و امضای معتبر آن موسسه میسر خواهد بود. ضمنا ac.ir تنها برای موسسات آموزشی دارای مجوز از آموزش عالی ثبت میشود.

ثبت دومینهای gov.ir , org.ir تنها برای سازمانها و ارگانهای دولتی، همراه با ارائه درخواست کتبی با مهر و امضای معتبر آن سازمان میسر خواهد بود.

دومینهای net.ir تنها برای شرکتهای ICP / ISP خدمات دهنده اینترنت دارای مجوز رسمی قابل ثبت است.

پس از ارسال سفارش، درخواست کتبی ثبت دومینهای ac.ir, sch.ir, gov.ir را به ایمیل مرکز ثبت دامنه های آی.آر info@nic.ir ارسال نمایید.


اشتراک گذاری :