ورود به پنل کاربری   |     ورود به پنل پیامک   |      سه شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
   0919-322-6266   |     info@mhost.ir

تعرفه پنل کاربری

تعرفه ارسال پیامک بر اساس اپراتورها و پنل های پیامکی ام هاست

تمامی تعرفه ها بر اساس ریال است

اپراتورها پنل اقتصادی پنل تبلیغاتی پنل حرفه ای
پنل سازمانی پنل نمایندگی
اپراتور 1000 17.2 17.2 16.4 15.6 11
اپراتور خطوط 50002 و 50005 15.3 15.3 14.6 13.9 11.6
اپراتور 021 17.4 17.4 16.6 15.8 10.5
اپراتور 3000 19.3 19.3 18.4 17.6 12
اپراتور خطوط 50001 و 50009 16.8 16.8 16.1 15.4 11
اپراتور خطوط 50001 و 50009 (Deliver Base) 18.4 18.4 17.6 15.9 12.5اشتراک گذاری :