ای پی ایران اکسس چیست ؟

ای پی های ایران اکسس در اصل ای پی های اینترنتی هستند که از طریق روتر اصلی زیرساخت محدودیتی های بر روی ای پی ها انجام میشود و با این کار فقط دسترسی به ای پی های ایرانی خواهند داشت

فرق ای پی های ایران اکسس با ای پی های اینترانت این است که ای پی های اینترانت فقط رنج 10.xx.xx.xx میباشند ولی ای پی های ایران اکسس میتوانند از هر رنجی باشند

یکی از برتری های ای پی های ایران اکسس با ای پی های اینترانت این است که برخی ISP های داخلی مانند رایتل - همراه اول - ایرانسل  برای اتصال به ای پی های اینترانتی دچار اختلال میشوند ولی به ای پی های ایران اکسس بدون مشکل متصل  میشوند.اشتراک گذاری :